Oferta

Obszar działalności: województwo małopolskie

Projekty budowlane dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

 • instalacje wod-kan
 • instalacja grzewcza, schemat kotłowni
 • instalacja gazowa
 • instalacja wentylacji
 • przyłącze wody
 • przyłącze kanalizacji
 • kanalizacja deszczowa
 • studnia kopana
 • zbiornik na ścieki
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków
 • OZE – instalacje solarne, pompy ciepła i systemy grzewcze opalane biomasą

Projekty budowlane dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego

 • instalacje wod-kan
 • kanalizacja sanitarna
 • instalacja C.O.
 • instalacja gazowa
 • instalacja wentylacji
 • kotłownia
 • przyłącze wody
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej
 • przyłącze kanalizacji deszczowej i odwodnienia

Projekty budowlane dla sieci zewnętrznych i drogownictwa

 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • odwodnienia liniowe
 • zagospodarowanie wód opadowych dla MOP, parkingów, placów itp.

Pozostałe zlecenia

 • przeglądy instalacji gazowych
 • świadectwa energetyczne

Wszystkie projekty wyceniane są indywidualnie.